Vairāk par Balti Dati.

Balti Dati ir datorprogramma klientu un apmeklētāju aptaujāšanai gan Jūsu uzņēmuma telpās, gan esot pie klienta.

Balti Dati programma ir izstrādāta, domājot par uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus. Programmas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem iegūt savu klientu vērtējumu par nu pat kā saņemto pakalpojumu. Turklāt Balti Dati sniedz iespēju uzņēmuma vadībai uzreiz aplūkot iegūtos rezultātus apkopotā veidā, ievērojot klientu anonimitāti.

Balti Dati risina divus problēmjautājumus. Pirmkārt, kā iegūt atsauksmes no klientiem uz vietas uzreiz pēc pakalpojuma. Otrkārt, kā efektīvi sekot līdzi klientu apmierinātības līmeņa izmaiņām.

Ņemot vērā to, ka ar Balti Dati uzzināsiet savu klientu vērtējumu uzreiz pēc tam, kad viņi būs izmantojuši Jūsu pakalpojumu, Jums rodas iespēja reaģēt jau aptaujas laikā, negaidot gala rezultātus. Rezultātiem varat sekot līdzi manuāli, pieslēdzoties internetā Balti Dati sistēmai. Taču, izmantojot papildpakalpojumu, varat saņemt automātisku e-pastu par klientu izteikti negatīviem vērtējumiem. Tos uzzinot, varēsiet pieņemt lēmumu par šādu problēmjautājumu tūlītēju atrisināšanu.

Balti Dati ir veids, kā iegūt patiesas atsauksmes no saviem klientiem. Zinot to, ka aptauja ir anonīma, klienti ierasti pauž patiesāku novērtējumu, un savos komentāros izskaidro savu nostāju plašāk. Iespējams, klientu paustais ne vienmēr Jūs iepriecinās, taču tieši šie viedokļi un to skaits Jums ļaus saprast, kas būtu nepieciešams uzņēmuma darbības pilnveidošanai.

Ar šo programmu piedāvājat saviem klientiem iespēju atklāti pateikt, kas viņiem patika un ko viņi gribētu vēl. Izmantojot Balti Dati, varat iegūt informāciju marketinga vajadzībām un uzraudzīt apkalpošanas servisa kvalitātes līmeni uzņēmumā un tā filiālēs. Tādejādi iegūstat to klientu atsauksmes, kurus, iespējams, citādi nevarat sasniegt, kā vien savā uzņēmumā pie sevis uz vietas. Līdz ar to Balti Dati piedāvā veidu, kā kāpināt sava uzņēmuma ienākumus, efektīvi un inovatīvi sekojot līdzi klientu apmierinātībai un vajadzībām.

KONTAKTI