Kāpēc izmantot Balti Dati programmu?

Lai izprastu savus klientus un pieņemtu uz faktiem balstītus, pārdomātus lēmumus uzņēmuma peļņas palielināšanai.

 

Balti Dati datorprogramma ir izstrādāta uzņēmumiem, kuri vēlas kāpināt savus ienākumus, ieklausoties savos klientos. Izmantojot Balti Dati programmu, Jūs sapratīsiet, ko klienti domā par Jūsu uzņēmuma pakalpojumu uzreiz pēc tā saņemšanas.

Jūs uzzināsiet momentā, vai klients bija apmierināts. Ja, nē, - tad, ko klients vēlētos citādāk. Piemēram, Jūsu klientam patika pakalpojums, taču nepatika fona mūzika. To uzzinot, Jūs varat nomainīt mūziku, un aptaujas turpinājumā, sekot līdzi izmaiņām klientu apmierinātībā. Ar Balti Dati datorprogrammu Jūs varat uzzināt, kas veicams, lai klienti vēlētos atgriezties.

Izmantojiet Balti Dati un uzziniet, ko vēl grib Jūsu klienti.

 

KONTAKTI