Kontakti

Uzņēmums: SAPERE AUDE, SIA

Reģistrācijas nr.: 40103864581

Adrese: Indrānu iela 2-47, Rīga, LV-1012, Latvija

Bankas konts: LV22HABA0551039575136

BIC/SWIFT kods: HABALV22

 

SAPERE AUDE, SIA ir nodibināts 2015. gada janvārī. Tulkojot no latīņu valodas, 'Sapere Aude' latviski nozīmē 'Uzdrīksties Zināt'. Piedāvājam uzņēmumiem savās telpās uzzināt klientu viedokļus par nu pat kā saņemto pakalpojumu, izmantojot planšetdatorus vai klēpjdatorus un speciāli šim mērķim Latvijā izstrādātu datorprogrammu Balti Dati.

 

 

SIA 'Sapere Aude' 2016. gada 1. augustā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/636 (Atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumi) ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru.

 

 

No 01.06.2018.-31.05.2020. SIA „Sapere Aude” būs sadarbības partneris Vidzemes augstskolas (ViA) Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētījumā „Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains : Jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (VIAA 10.08.2017. lēm. Nr. 9.-14.1/5018; projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/110). Pētījums tiek īstenots ar ERAF atbalstu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Saite uz projektu: spiediet šeit .

Sazinieties ar mums - sarunāsim.

Ierakstiet savu vārdu un tālruņa numuru, un mēs sazināsimies ar Jums.

KONTAKTI